Earth Station

Provozování pozemní stanice (Earth Station)

Naše pozemní stanice se nachází v regionu Jižní Moravy, kde operuje na ploše přes 22.000 m2 a nabízí vysoce kvalifikované služby jako

  • TT&C (monitorování a řízení družice)
  • Televizní uplink
  • Satellite News Gathering (použití mobilního zařízení k živým vstupům vysílání)
  • VSAT Hub
  • IP trunking
  • Pozorování a dálkový průzkum Země
  • Gateway
  • Záložní Earth Station
  • IoT aplikace
  • IT služby (cloudové služby apod.)

Současný prostor jsme schopni rozšířit o dalších 14.000 m2 k službám v podobě landlording ostatním klientům operujícím na LEO, MEO, nebo GEO orbitu.

Stanice je schopna komunikace v širokém pásmu kmitočtú, počínajíc VHF a UHF, přes L-, S-, C-, X-, Ku- a Ka-pásmo až po EHF (40+ GHz).

Download Visualization