Investment

EMISE DLUHOPISŮ PEKASAT SE

 

Důvod emise dluhopisů

Satelitní komunikace jako součást satelitního průmyslu patří k oblastem s velmi vysokým ziskem a kontinuálním nárůstem poptávky. Podle každoročního reportu z oblasti satelitního průmyslu, který je vydán Satellite Industry Association, bylo v loňském roce v této oblasti dosaženo příjmů ve výši více než 268,6 miliard dolarů s meziročním vzrůstem o 3 %. Segment satelitních služeb představuje příjmy v hodnotě 128,7 mld. $ (47,9%) a pozemní segment příjmy v hodnotě 119,8 mld. $ (44,6%).

Co se týče samotného segmentu NGSO satelitů, je v posledních letech patrný prudký rozvoj trhu. Současná hodnota trhu s NGSO družicemi představuje 1,8 - 2,5 mld. $ s meziročním vzrůstem 18–21,5 %. Dle analýz a předpovědí renomovaných společností tento segment trhu do deseti let dosáhne hodnoty 25 mld. $.

Vzhledem k prudkému rozvoji trhu a poptávce po službách pozemní stanice se akciová společnost rozhodla k rychlému zahájení projektu stavby pozemní stanice v oblasti Jižní Moravy, bez návaznosti na plánovanou realizaci spuštění komunikační družice do roku 2023. Vybudování a zprovoznění pozemní stanice hodlá provést do poloviny roku 2020. V okruhu cca 400 km vzdušnou čarou od Brna není umístněná žádná významná pozemní stanice pro obsluhu GSO a NGSO družic, ve směru na východ je tato vzdálenost až 1000 km. Pro NGSO družice na nízké oběžné dráze (200-400 km) je pravidelné rozmístění pozemních stanic kritické. Z těchto důvodů bude pozemní stanice notifikována u ITU a certifikována u WTA (WORLD TELEPORT ASSOCIATION) a tak bude zajištěna její konkurenceschopnost.

Emise dluhopisů slouží k zajištění nákupu pozemku a jeho postupném zhodnocování přes územní a stavební řízení a zahájení certifikačního řízení pro pozemní stanici.

Proč nakoupit právě tyto dluhopisy  

ü   

Společnost úzce spolupracuje s operátory NGSO družic.

ü   

Z provozu pozemní stanice a satelitní sítě očekává roční příjmy v řádech milionů dolarů.

ü   

V současné době je vysoká poptávka po službách pozemních stanic pro NGSO družice.

ü   

Trend v průběhu posledních let je 20 % nárůst tržeb ročně.

ü   

V teritoriu střední Evropy není žádná pozemní stanice, která by poskytovala podobné služby.

ü   

V průběhu posledních let vynášeno stovky družic na NGSO dráhu, kopíruje poptávky po službách NGSO družic.

 

Základní údaje Emise Dluhopisu

Eminent:

PEKASAT SE

Pořadové číslo Emise:

1

Název Dluhopisu:

Dluhopis PEKA1 NGSO – výnos 7,5% p.a.

Měna:

Celkový objem:

25.000.000,- Kč

Jmenovitá hodnota Dluhopisu:

PEKA1 NGSO- 25.000,-Kč

Výnos Dluhopisu:

pevná úroková sazba stanovená od 15.8.2018 do 15.8.2022 ve výši: 7,5% p.a

Výplata úroků:

dvakrát do roka, 15.6. a 15.12. v každém kalendářním roce

Forma Dluhopisu:

Cenný papír na jméno

Datum Emise:

15.8.2018

Datum počátku upisování Emisí:

15.8.2018

Datum ukončení upisování Emisí:

14.8.2022

Datum splatnosti:

15.8.2022

Datum pro výpočet úroků:

15.12.2018, 15.6.2019, 15.12.2019, 15.6.2020, 15.12.2020, 15.6.2021, 15.12.2021, 15.6.2022 a 15.8.2022

Typ nabídky:

Veřejná

Zpětný odkup:

Ano

Dodatečné zajištění:

Ne

Převoditelnost Dluhopisu:

Ano

Dluhopisy číslovány:

V jednotné číselné řadě, počínaje číslem 1

 

Další informace:

Vzhled dluhopisu:  

 

 

Informace na stránkách společnosti

Adresa: investment.pekasat.cz, www.pekasat.com/investment

Tabulka: Počet prodaných dluhopisů

Počet prodaných dluhopisů ke dni:

15.12.2018

15.6.2019

15.12.2019

15.6.2020

15.12.2020

15.6.2021

15.12.2021

15.6.2021

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabulka: Vyplacené výnosy

Vyplacené výnosy ke dni (v tis. Kč):

15.12.2018

15.6.2019

15.12.2019

15.6.2020

15.12.2020

15.6.2021

15.12.2021

15.6.2021

-

-

-

-

-

-

-

-

Ke stažení:

-   EMISNÍ PODMÍNKY

-   SMLOUVA O NÁKUPU DLUHOPISU