Služby

 Koordinace družicových sítí

K těmto službám patří příprava a koordinace družicových pozic, technická podpora při koordinačním jednání. Naší silnou stránkou je vlastní software SKYCOOR pro analýzu družicových sítí.

Satelitní mapa

Provozování pozemní stanice (Earth Station)

Naše pozemní stanice se nachází v regionu Jižní Moravy, kde operuje na ploše přes 22.000 m2 a nabízí vysoce kvalifikované služby jako

  • TT&C (monitorování a řízení družice)
  • Televizní uplink
  • Satellite News Gathering (použití mobilního zařízení k živým vstupům vysílání)
  • VSAT Hub
  • IP trunking
  • Pozorování a dálkový průzkum Země
  • Gateway
  • Záložní Earth Station
  • IoT aplikace
  • IT služby (cloudové služby apod.)

Současný prostor jsme schopni rozšířit o dalších 14.000 m2 k službám v podobě landlording ostatním klientům operujícím na LEO, MEO, nebo GEO orbitu.

Stanice je schopna komunikace v širokém pásmu kmitočtú, počínajíc VHF a UHF, přes L-, S-, C-, X-, Ku- a Ka-pásmo až po EHF (40+ GHz).

Konzultační a asistenční služby

Nabízíme analýzy, poradenství a konzultace k družicovým sítím, výběr vhodné družicové pozice, vyhodnocení rizika škodlivého rušení, pomoc s žádostí o novou družicovou síť. Asistence v technických a administrativních záležitostech, správa oběžníku ITU (IFIC), jakož i příprava mezinárodních smluv a dohod.